Úvod

KAMPAŇ „ČERVENÁ STUŽKA 2014

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás

Siedmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2014 a vyvrcholí 1. decembra 2014 – na Svetový deň boja proti AIDS

„Zameranie kampane“

A   Aktuálny problém?

I   Individuálny problém?

D   Dlhodobý problém?

S   Spoločenský problém

Neváhajme a zapojme sa do:

  • výtvarnej súťaže tvorbou pohľadnice a získajme odmenu v kategórii stredných škôl
  • spoločne si pozrime film Anjeli, odborné DVD na tému HIV/AIDS, diskutujme o príbehoch anjelov
  • zviditeľníme 1. december – Svetový deň boja proti AIDS nosením červenej stužky

 (v čase od 24. 11. 2014 do 1. 12. 2014)

  • zviditeľníme 1. december – vytvorením „živej“ červenej stužky
  • zorganizujme na škole s pomocou učiteľov odbornú prednášku na tému HIV/AIDS, na tému látkových a nelátkových závislostí, duševného zdravia a v tomto roku aj na tému obchodovania s ľuďmi

Informácie o aktivitách kampane poskytne: Mgr. Mária Kravcová, koordinátor VMR